Sunday, 8 January 2017

🦁One Word meaning of Nayibrahmin Caste System🦁

మా 'కులం' నాయిబ్రాహ్మణ 'కులం'.
అమృత  'కల'షోద్భవ శ్రీ శ్రీ వైద్యనారాయణ ధన్వంతరీ దేవ వంశీ'కులం'.
భారతదేశపు మొట్టమొదటి నంద రాజ వంశ పాల'కులం'. 
వైదిక ధర్మ,కర్మలను పాటించే నిర్వహ'కులం'.
మా నాదం తో ఆ దైవాన్నిమెల్కోలిపే నాద బ్రాహ్మణు'లం'. 
మేము నాయిబ్రాహ్మణు సంరక్ష'కులం'. 
కులం అభివృద్ది కోసం ఎదురుచుసే యువ'కులం'.
మేము కళ్ళకపటం లేని నాయ'కులం'.
మా పైన మా కులం పైన సామెతలు వేస్తే చేస్తాము కల'కలం'. 
మేము క్షుర'కులం' సమాజ సేవ'కులం'.

            ఈ వ్యాసం వ్రాసిన వారు "పగడాల మహేంద్ర నంద" కరీంనగర్ వాస్తవ్యులు.

                                                                            మీ
                                                  🦁రావులకోల్లు వెంకట్ పండితులు🦁

No comments:

Post a Comment